Návrat na hlavní stranu

2. místostarosta města Šumperka SUCHOMEL Petr, Ing.

Ing. Petr Suchomel, druhý místostarosta Šumperka

Místostarostové jsou voleni zastupitelstvem, kterému jsou ze své činnosti odpovědní.
Zastupitelstvo města Šumperka zvolilo dva místostarosty a svěřilo jim při výkonu jejich funkce zabezpečování úkolů v tomto rozsahu:
- zastupování města navenek v rozsahu konkrétního pověření zastupitelstva a rady města,
- organizování a kontrola přípravy materiálů pro zastupitelstvo a radu města,
- organizování a kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města,
- koordinace, kontrola a zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady města, včetně návrhů opatření potřebných k zabezpečení úkolů a zájmů města,
- spolupráce s předsedy výborů zastupitelstva a komisí rady města.

Místostarostové výše uvedené úkoly zabezpečují v těchto oblastech samostatné působnosti města:

1. místostarosta
- odbor správní a vnitřních věcí, odbor životního prostředí, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, odbor výstavby, odbor živnostenský, odbor sociální,
2. místostarosta
- odbor finanční a plánovací, odbor majetkoprávní, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, odbor dopravy.

Zastupitelstvo města Šumperka určilo, že 1. místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou starostovi svěřeny.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Šumperk
Ing. Petr Suchomel
nám. Míru 1
787 93 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 388 111
(+420) 583 388 520
fax: (+420) 583 214 188

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muSumperk.cz

Typ záznamu: Místostarosta města nebo obce
AKTUALIZACE: Uživatel 535 (Archivní záznam) org. 49, 02.08.2007 v 14:33 hodin

Copyright 1999-2020 © Kam na Pardubicku, s.r.o.