Návrat na hlavní stranu

ZŠ Staré Hamry [ Základní škola ]

ZŠ Staré Hamry
Až do roku 1852 nebylo v obci Staré Hamry vůbec žádné školy. Naše školní mládež byla tehdy přidělena škole na Borové. Jelikož však nikdo nebyl za školní docházku zodpovědný, nechodily školou povinné děti vůbec do školy. Vzdálenost do školy na Borové byla skoro 20 km, proto zůstalo skoro 300 školou povinných dětí bez vyučování.

To vedlo školní dohledací úřad k myšlence zřídit v obci samostatnou školu. Námaha moravského kooperátora p. Jana Špačka zůstala však bez výsledků, jelikož obec se ke zřízení školy stavěla odmítavě. Teprve až l. dubna 1852 se na popud arcikněze Jana Koziara sešla ve Frýdku u okresního hejtmana komise, která obec rozdělila na 4 školní sekce. Ty byly 17. listopadu 1852 schváleny slezskými zemskými úřady :
1. sekce - v Hamrovicích (na č.p. 15)
2. sekce - v Rečici (na č.p. 77)
3. sekce - na Gruni (na č.p. 116)
4. sekce - na Jamníku (na č.p. 178)

V těchto sekcích se vyučovalo polotýdně. Výuka probíhala v najatých místnostech.Vyučovali 2 provizorně ustanovení učitelští pomocníci. V každé sekci byla zřízena jednotřídní škola.

Na postavení samostatných školních budov se čekalo až do roku 1865. 21. července byl položen základní kámen ke stavbě kostela, fary a školy.

Byly zde zřízeny 2 učebny a byt pro učitele. 15. listopadu 1865 byla škola předána učiteli Karlu Brumovskému, který dosud vyučoval v Hamrovicích. Školní sekce na Jamníku a na Huti byla pak zrušena.

Teprve v pozdější době byly vybudovány malotřídní školy na Gruni, v Hutích 1910, Rečici 1893 a na Samčance. Na Gruni byla v roce 1935 postavena ještě místo původní školy z roku 1861 nová, tzv. Bezručova škola,.na jejíž stavbu přispěl i spisovatel Břetislav Kafka.

Budova školy v Hutích, otevřena roku 1910.

Po výstavbě přehrady byly školy u kostela a na Samčance zrušeny a jako jediná školní budova sloužila zrekonstruovaná budova hotelu Horal, současný hotel Florián, kde se vyučovalo až do roku 1997, kdy také skončilo vyučování pro I. i II. stupeň.

V současné době slouží pro výuku žáků I. stupně již jen původní budova školy na Samčance
ZŠ Staré Hamry
Budova školy v Hutích, otevřena roku 1910.

FOTOGALERIE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stare-hamry.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 131, 16.06.2005 v 21:16 hodin

Copyright 1999-2024 © Kam na Pardubicku, s.r.o.