Návrat na hlavní stranu

MŠ - Przedskole Jablunkov

Charakteristika školy:
První zmínky o vzniku polské mateřské školy v Jablunkově jsou dochovány z 1. října 1928.
Nynější polská mateřská škola-przedszkole se nachází v centru města Jablunkova na ulici Školní 800, asi 100 m od radnice směrem na Bukovec.
V dvoupodlažní budově se nachází společně česká a polská MŠ a v mansardové nástavbě jsou zbudovány byty, které spravuje Město Jablunkov.Polská MŠ je umístěna v přízemí a čítá dvě oddělení.
Ke zdravému a všestrannému vývoji dítěte prospívají prosluněné a prostorné místnosti s účelnými zájmovými koutky.Děti mají možnost také sledovat pořady pro děti v televizi, promítat video /i vlastní produkce/ a počítačové hry.
Velký důraz je kladen na všestranný vývoj dítěte- rozvoj osobnosti, dovednosti a fyzické zdatnosti.Z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost otužování dětí. Využíváme k tomu zastřešené zděné terasy navazující na jednotlivá oddělení MŠ, zahrádku s pískovišti, průlezkami, houpačkami a kolotočem.
Kladná spolupráce mezi předškolním zařízením a rodinou dětí má rovněž velký význam.
Průběžně podáváme informace rodičům o dětech.
Společně řešíme otázky chování, prospěchu, zdravotního stavu a případných problémů s dětmi, ale také se zaměřujeme na vyjímečné schopnosti u nadaných dětí a jsme jim speciálně nápomocni.
Aby spolupráce mezi zařízením a rodiči byla věcná, pořádáme pravidelně setkání s rodiči.
Rovněž spolupráce s místní základní školou-szkola podstawowa /zvláště s 1. třídou/ je neméně významná pro děti v předškolním věku.

Co nabízí na MŠ navíc?
- výuku anglického jazyka
- podle zájmu i německý jazyk
- logopedické minimum
- vyučování náboženství římsko- katolického vyznání
- nápravný tělocvik
- hra na flétnu tzv. "veselé pískání"
- hry na televizním počítači
- hudebně- taneční kroužek "Malí Gorole"
- hudební terapie
- základy českého jazyka

Naší snahou je, aby po celou dobu pobytu dětí na MŠ docházelo k doceňování a umocňování vlastní hodnoty a pocitu bezpečí. Učíme děti poznávat svět kolem nás i sebe samých, aby se naučili žít a poznávat smysl toho k čemu je vedeme a učíme.

Provoz:
pondělí - pátek
6,30 - 16,00 hod

KONTAKTNÍ ADRESA:

MŠ - Przedskole
Školní 800
739 91 Jablunkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 357 261

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jablunkov.cz

Typ záznamu: Mateřská škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 09:02 hodin

Copyright 1999-2021 © Kam na Pardubicku, s.r.o.