Návrat na hlavní stranu

Dolní tvrz [ Tvrz ]

Sirotci po vnuku Alberta z Kestřan, Mikuláši řečeném Baroch, si spolu s Matějem Brusem z Kovářova vystavěli během 14. století vlastní tvrz pod starší (Horní) kestřanskou tvrzí. Mikuláše vystřídal Ctibor, po něm následoval jiný Mikuláš Baroch, který roku 1475 prodal Dolní tvrz majiteli Horní tvrze Bohuslavu z Kestřan.

Když roku 1491 kupoval obě kestřanské tvrze Jindřich ze Švamberka, byla neobývaná Dolní tvrz již pustá a částečně přestavěná na pivovar.

Dolní tvrz je obehnána hradbou, zesílenou v severním nároží válcovou baštou. Vchod býval původně od západu. Uprostřed obdélného dvora stojí hranolová dvoupatrová věž, kdysi obytná.

Na hradbě, baště a věži jsou stopy po krakorcích, na nichž spočívaly hrázděné ochozy.

Při jižní straně hradební zdi je přistavěno přízemní obytné stavení s gotickým portálkem, jehož se později užívalo jako sýpky.

V severozápadním nároží je menši budova s renesanční klenbou.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://mesta.obce.cz/kestrany

Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 25.10.2004 v 21:55 hodin

Copyright 1999-2022 © Kam na Pardubicku, s.r.o.