Návrat na hlavní stranu

HUBÁČEK František, PhDr.

Místostarosta města

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly

- organizuje přípravu materiálů pro jednání městské rady a městského zastupitelstva

- organizuje a kontroluje plnění usnesení městské rady a městského zastupitelstva

- v rozsahu pověření MR a MZ sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení MR a MZ

- spolupracuje s předsedy komisí městské rady

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto.luhacovice.cz

Typ záznamu: Místostarosta města nebo obce
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 10:59 hodin

Copyright 1999-2020 © Kam na Pardubicku, s.r.o.