Návrat na hlavní stranu

Mikroregion HOLEŠOVSKO

MIKROREGION HOLEŠOVSKO

Mikroregion Holešovsko je sdružení právnických osob podle ustanovení § 151 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Byl založen na ustavující členské schůzi dne 26.8.1999 k ochraně společných zájmů obcí a ke zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem rámec působnosti jednotlivých účastnických obcí. Představuje sdružení města Holešov, čtyř jeho místních částí a 14 dalších obcí.

Sídlem Mikroregionu je Holešov
Holešov, Masarykova 628, PSČ 769 17

Dne 17. prosince 2002 byl zvolen správní výbor mikroregionu Holešovsko v následujícím složení:

Správní výbor:
Milan Jurtík - starosta obce Kurovice
Radoslav Pospíšilík - starosta obce Kostelec u Holešova
Rudolf Solař - starosta obce Přílepy
Marie Procházková - starostka obce Němčice

Předseda správního výboru:
p. Milan Jurtík

Místopředseda správního výboru:
p. Radoslav Pospíšilík

Kontrolní komise:
Petr Lipner - starosta obce Prusinovice
ing. Milan Bartík - starosta obce Rymice
Stanislav Molek - starosta obce Zahnašovice

Pokladna a správa financí:
ing. Oldřich Stískal

Členský poplatek byl stanoven ve výši 3,-Kč na občana.

KONTAKTNÍ ADRESA:

MIKROREGION HOLEŠOVSKO
Masarykova 628
769 17 Holešov
Česko (CZ)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Holesov.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 30.11.2004 v 15:42 hodin

Copyright 1999-2020 © Kam na Pardubicku, s.r.o.