Návrat na hlavní stranu

Střelná [ Město nebo obec ]

Obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku, který odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu. Počtem 626 obyvatel a rozlohou 929 ha patří mezi menší obce okresu. Obcí protéká potok Střelenka, prochází jí silnice a železniční trať na Slovensko. Střelná patří svými několika potoky dílem k povodí Váhu, dílem k povodí Bečvy. Nejvyšší horou v našem okolí je Končitá (817 m.n.m.), přímo nad obcí se vypíná kopec Čubek (678 m.n.m.). Severní část obce je zařazena do CHKO Beskydy, hranici tvoří silnice I.třídy.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

FOTOGALERIE

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.strelna.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 29.11.2021 v 12:35 hodin

Copyright 1999-2024 © Kam na Pardubicku, s.r.o.